ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Search Our Site

Captain's Home - KMR 2020 (Kamares)
MAY JUNE
M Τ Τ W F S S M Τ Τ W F S S
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30  31  29 30          
JULY AUGUST
M Τ Τ W F S S M Τ Τ W F S S
    1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 
               31            
SEPTEMBER OCTOBER
M Τ Τ W F S S M Τ Τ W F S S
   1  3 5 6       1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30         26 27 28 29 30   31  

 

Captain's Home - ART 2020 (Artemonas)
MAY JUNE
M Τ Τ W F S S M Τ Τ W F S S
      1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30          
JULY AUGUST
M Τ Τ W F S S M Τ Τ W F S S
  1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 
               31            
SEPTEMBER OCTOBER
M Τ Τ W F S S M Τ Τ W F S S
1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30         26 27 28 29  30 31   

 

NOT AVAILABLE = Marked with Red

AVAILABLE = Not Marked

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Villa: Αρτεμώνας, Σίφνος &
House: Καμάρες, Σίφνος

Επικοινωνία

captainshome.sifnos@gmail.com
Κιν. +30 6973338700

Social Media

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την προκράτηση σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για τηλεφωνική επιβεβαίωση.